Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9

164