Thứ tư, 1/9/2021, 13:55
Lượt đọc: 642

V/V BIÊN CHẾ LỚP CHO NĂM HỌC 2021-2022

BIÊN CHẾ LỚP CHO NĂM HỌC 2021-2022

         Nhà trường thông báo đên CMHS và CMHS về tiêu chí xếp lớp và danh sách GVCN, học sinh của các khối lớp năm học 2021 - 2022.

Đính kèm các file:

1. Tiêu chí biên chế lớp năm học 2021-2022

2. Danh sách GVCN với số điện thoại và zalo lớp

3. Danh sách khối 10 năm học 2021-2022

4. Danh sách khối 10 năm học 2021-2022

5. Danh sách khối 10 năm học 2021-2022 

88