Thứ hai, 12/7/2021, 11:46
Lượt đọc: 393

THÔNG BÁO Về việc xin chuyển lớp cho năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CỦ CHI

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

Củ Chi, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xin chuyển lớp cho năm học 2021-2022Kính gửi: Cha mẹ học sinh và học sinh trường THPT Củ Chi   

Để kịp chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, trong tình hình phòng chống dịch Covid 19 hiện nay, nhà trường thông báo đến CMHS và HS về việc xin chuyển lớp cho năm học 2021-2022 với nội dung như sau:

1/Đối tượng được xét chuyển lớp

a/ HS lớp 10 cơ bản năm học 2020-2021 có học lực cuối năm loại giỏi, nếu có nhu cầu chuyển sang các lớp nâng cao để tiếp tục phát huy năng lực thì làm đơn theo mẫu, gửi cho BGH để được xem xét giải quyết.

b/ HS lớp 11 năm học 2020-2021 nếu có nhu cầu chuyển ban (KHTN hoặc KHXH so với danh sách nhà trường đã thông báo vào cuối tháng 5) và đáp ứng các điều kiện dưới đây thì làm đơn theo mẫu, gửi cho BGH để được BGH giải quyết.

Điều kiện: Chỉ giải quyết những trường hợp điểm trung bình các môn cả năm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển vào đại học từ 7.0 trở lên và ĐTB các môn cả năm từ 7.5 trở lên.

2/Cách thức tiến hành

-HS tải mẫu đơn trên Website của trường, điền đầy đủ thông tin (có đủ chữ ký và họ tên của CMHS, của HS).

-Gửi đơn qua địa chỉ leminhhungcc@gmail.com (Gửi bản hình ảnh hoặc file scan pdf)

-BGH chỉ giải quyết những đơn đúng tiêu chí ở mục 1 và gửi qua địa chỉ mail nói trên từ 7h ngày 15/7/2021 đến 17h ngày 29/7/2021./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- CMHS;

- Lưu: VT.

                                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Hoàng Tịnh

 

 

Nguồn tin: Học Vụ

87