Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
Thứ bảy, 4/9/2021, 11:5
Lượt đọc: 193

Bản mềm SGK Các khối lớp

Phụ huynh, Học sinh cần SGK có thể tải bản mềm theo liên kết kèm

BẢN MỀN SGK CHO CÁC CON TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 .
Phụ huynh nào cần file mềm sgk học tạm mùa dịch có thể tải về theo link dươi đây. 
SGK LỚP 1 :Tải về
SGK LỚP 2 : Tải về
SGK LỚP 3 : Tải về
SGK LỚP 4 : Tải về
SGK LỚP 5 : Tải về
SGK LỚP 6 : Tải về
SGK LỚP 7 : Tải về
SGK LỚP 8 : Tải về
SGK LỚP 9 : Tải về
SGK LỚP 10 : Tải về
SGK LỚP 11 : Tải về
SGK LỚP 12 : Tải về

Nguồn tin: Chia sẻ./.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87